E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 2nd Psychiatry Unit
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 7(3): 37-45
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this article, the concept of disphoric mania and its relation with mixed mania, and pure mana reviewed by the perspectives of American and European psychiatry. The clinical presentation and variability of its nature is mentioned. Possible biological etiologies and relation with substance use and alcohol intake, importance of family history, response to biological treatments, meaning of alternative treatments has beer discussed on the bases of contemporary literature


Disforik Mani ve Karışık Mani (Bir gözden geçirme)
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 3(7): 37-45

Bu yazıda disforik mani kavramı , karışık mani ve saf mani tipleriyle ilişkisi Amerikan ve Avrupa psikiyatrisinin bakış açılarıyla gözden geçirilmiştir. Disforik maninin klinik görünümü, doğasının değişkenliği ele alınmıştır. Hastalığın muhtemel biyolojik nedenleri, madde ve alkol alımı ile ilişkisi aile öyküsünün önemi tedaviye cevabı , seçenek tedavilerin anlamı güncel literatür çerçevesinde tartışılmıştır.