E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Tepecik SSK Hospital, Neurology Clinic
2Tepecik SSK Hospital, Psychiatry Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 7(3): 33-36
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Industrial changes and developmental causes have increased the head traumas depending on work and trallic accidents. According to the degree of brain damage. Several mental problems have been ocurred in early or late period. It is very important to examine and solve this problem by neurological and psychiatric point of view.


Kafa Travmaları Sonrası Gelişen Mental Bozukluklar
1Tepecik SSK Hastanesi, Nöroloji Kliniği
2Tepecik SSK Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 3(7): 33-36

Endüstriyel değişim ve ilerlemeler, değişik nedenlerle oluşan kazalara bağlı, kafa travmalarının artmasına neden olmuştur. Bu durum, oluşan beyin hasarının düzeyine göre erken ve geç dönemde çeşitli ruhsal ve işlevsel bozukluklar oluşturmaktadır. Konunun, Nörolojik ve Psikiyatrik yönleriyle ele alınması ve çözümü oldukça önem kazanmaktadır.