E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Forensic Psychiatry Unit, Istanbul
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 7(4): 39-41
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Lack of social security services and outpatient treatment organizations that cause problems about the discharge of psychiatric patients from institutions and the impact of longterm institutionalizations on patients are discussed about 3 cases, in the context of ethical and psychiatric considerations in a forensic psychiatric practice.


Adli Psikiyatri Pratiğinde Ayaktan Tedavi Hakkı (Olgu Sunumu)
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Adli Psikiyatri Birimi, İstanbul
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 4(7): 39-41

Adli psikiyatri servislerinde izledi ğimiz 3 olgu gündeme getirilerek, ayaktan izleme ve sosyal güvence kurumlarının yetersizliği, sonuçta hastaneden çıkarılamayan olgularda kuruma bağlı kalmanın etkileri, bu nedenle klinisyenin yaşadığı güçlükler psikiyatri ve etik bilimleri bağlamında tartışılmıştır.