E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 7. Psychiatry Clinic
2Şişli Etfal Hospital Child Psychiatry Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 4(7): 34-38
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this review, concepts of positive and negative schizophrenia, positive and negative symptom scales are described and these scales are evaluated comparetively. Negative symptoms in these scales are emphesized, nosological and prognostical values in clinical approaches are discussed.


Şizofrenide Pozitif-Negatif Ayrımı
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 7. Psikiyatri Kliniği
2Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 4(7): 34-38

Bu derlemede, şizofrenideki pozitif-negatif kavramlar, tekrar gündeme getirilerek, bu konudaki semptom skalalarından kabaca sözedilmiş ve bunların birbirine üstünlükleri gözden geçirilmiştir. Bu skalalarda sözü edilen negatif semptomlar vurgulanmaya çalışılarak, bunların klinik yaklaşımda nozolojik ve prognostik değerleri tartışılmıştır