E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 5. Psychiatry and Temperament Disorders Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 4(7): 4-8
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

14 male, 18 female mood disorder patients with the mean age of 32.5 were giyen valproate as a mood stabilizator and antimanic because of insufficient response to lithium carbonate. Two patients were dropped out because of gastric irritation. Twenty-for of our patients had bipolar mood disorder (% 75), which also contained 10 patient with only manic episode.s, 3 had mixed mood disorder (% 9.5), 3 had mood disorder not otherwise specified (% 9.5), 1 had schizoaffective disorder (% 3) and 1 had alcohol ınduced mood disorder with manic features (% 3) according to DSM-IV criteria. Ten out of 32 patients had 2 episodes i'n a year (% 34.5). Eighteen patients had received valproate as they did not respond to lithium (% 58), 6 as they could not take lithium because of adverse effects (% 24) and 4 of them because of EEG pathology (% 14). Thirteen patients had received valproic acid (% 41) and 19 sodium valproate (% 59) just by chance. Valproate was combined with antipsychotics in 5 patients without lithium (% 17), and with lithium in the rest of the patients. Twenty percent of the patients (6) were also prescribed carbamazepine and did not also respond to it. Two of our patients valproate were stopped by other psychiatrists in their follow-up period.


İki Uçlu Mizaç Bozukluğu Tedavisinde Valproat: Koruyucu tedavide yeni bir seçenek
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 5. Psikiyatri ve Mizaç Bozuklukları Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1994; 4(7): 4-8

14'ü erkek 18'i kadın, yaş ortalaması 32.5 olan 32 olguya lityuma yan ıtsızlığın nedeniyle mizaç stabilizatörü ve antimanik olarak sodyum valproat tuzu ve valproik asit verildi. 2 hastam ızda gastrik yan etki nedeniyle ilaç kesildi ve çalışma dışı bırakıldı . DSM-1V ölçütlerine göre hastalarımız ın 10 tanesinde yalnızca manik ataklar olmak üzere 24 iki uçlu mizaç bozuklu ğu (% 75), 3 karışık tip mizaç bozuklu ğu (% 9.5), 3 başka yerde tanımlanmam ış mizaç bozuklu ğu (% 9.5), 1 şizoaffektif bozukluk (% 3) ve 1 organik mizaç bozuklu ğu (% 3) saptandı . Tüm bu olguların 10'u (% 34.5) görece sık döngülü seyir göstermekteydiler (y ılda 2 hecme). 18 hastamızda lityumun korumamas ı (% 58), 6 hastamızda lityum verilememesi (% 24), 4 hastam ızda EEG patolojileri saptanması (% 14) nedeniyle valproat tedaviye eklendi. 13 olguya valproik asit (% 41), 19 olguya sodyum valproat rastgele olarak verildi (% 59). 5 hastamızda antispikotiklerle kombine olarak yaln ız 24 hastam ızda lityumla birlikte valproat verildi (% 83). 6 hastamızda lityumun yan ısıra karbamazepin de denenmiş ve sonuç alı - namamamıştı (% 21). 2 hastamıiın sodyum valproatlarının ise ünitemiz d ışında onları izlemekte olan hekimler tarafından kesildiği öğrenildi. Bu başlangıç çalışmasında hastaların 6. ay sonundaki takip değerlendirmeleri ile bunların özellikleri tartışı ldı