E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital l. Nevrose Unit
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 8(1): 4-8
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The community psychiatry services have been replacing traditional hospital based treatment approaches. Up to date, examples are in favour of the community psychatry in comparison to the hospital based treatments. Additionaly, it establishes a supportive structure to the existing psychiatric hospitals. However, its own problems appears to be emerging, as the community psychiatry services grow rapidly. Turkey lags well behind the countries with established network of community psychiatry organisation. Whereas, it may be much easier for Turkish psyciatric hospitals to switch to the community psychiatric services. Because, the majority of the people with psychiatric problems have already been cared in the community by their relatives.


Toplum Psikiyatrisi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi l . Nevroz Birimi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 1(8): 4-8

Toplum psikiyahlsi hizmetleri geleneksel hastane ağırlıklı yaklaşımın yerine geçmektedir. Şimdiye kadar elde edilen örnekler, toplum psikiyatrisi servislerinin hastane servislerine göre daha tercih edilebileceği yönündedir. Ayrıca toplum psikiyatrisi, mevcut olan psikiyatri hastanelerine destek bir yap ı da oluşturmaktadır. Ancak, toplum psikiyatrisinin hızla büyümesi ile bir takım sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Türkiye toplum psikiyatrisi organizasyon ağını oluşturmuş ülkelerin gerisinde kalmaktadır. Halbuki, zaten hastaların çoğunluğu toplum içinde yak ınları tarafından bakıldığı için, Türkiye'deki psikiyatri hastanelerinin toplum psikiyatrisi servislerine değişimi çok daha kolay olacaktır.