E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Kartal Training and Research Hospital Neurology Clinic
2Erciyes Univ. Faculty of Medicine Orthopedics and Traumatology Department
3S. B. Ankara Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 2(8): 56-60
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this prospective clinical study, patient history, symptoms, clinical and laboratory findings of 92 female patients with carpal tunnel syndrome were assessed. Forty-three percent of these women in the fertility period while 30 % were in premenopousal and menopousal age groups. Nine percent of all patients were pregnant, 5 % were in lactation period and another 5 % were using oral contraceptives. Carpal tunnel syndrome appears during pregnancy and lactation in a transient nature. The symptoms disappear spontaneously a few months after the termination of pregnancy and lactation. First complaint in all patients were paresthesia, and nocturnal pain. After using night splints in the treatment, symptoms regressed in 80 % of the patients. The use of non-steroid antienflumation drugs proved successful in only one-third of all cases. Symptoms subsided in patients using oral contraceptives, after cessation of these drugs. Surgical intervention should be indicated in advanced cases.


Kadınlarda Karpal Tünel Sendromu
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
2Erciyes Univ. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
3S.B. Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 2(8): 56-60

Bu prospektif klinik çal ışmada karpal tünel sendromu tanısı alan 92 kadın hastanın hikayeleri, semptomları , klinik ve laboratuar bulguları değerlendirilmiştir. Vakaları)? % 43'ünü doğurganlik çağındaki kadınlar, % 30'unu premenopoz veya menopozdaki kad ınlar, % 9'unu gebeler, % 5'ini laktasyondaki kadınlar ve % S'in oral kontraseptif kullanan hastalar oluşturmaktadır. Karpal tünel sendromu gebelik ve laktasyonda geçici olarak ortaya çıkabilmektedir. Semptomlar gebelik ve emzirme sona erdikten birkaç ay sonra spontan ortadan kaybolmaktad ır. Hastaların tümü ilk olarak gece gelen ağrı ve parestezi ile başvurmaktadır. Tedavide gece splintleri kullanılm ış ve hastaların % 80'inde semptomların önemli ölçüde azaldığı tesbit edilmi ştir. Non-steroid antienflamatuar ilaçlar sadece vakaların üçte birinde etkili olmaktadır. Oral kontraseptif kullananlarda ilaç kesildikten sonra semptomların hafiflediği görülmüştür. Özellikle ilerlemiş vakalarda tedaviye başvurulmalıdır.