E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Neurology
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 2(8): 48-55
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In recent years transcranial magnetic stimulation (TMS) has become one of the most important developments in neurology. First clinical application of TMS was made by Baker in 1985 and now it is used routinely in clinics. Stimulation of motor cortex noninvasively from the scalp of an awake man by TMS provides the appraisal of physiological integrity of motor tracts. The most important advantage is the painless application, when compared wih conventional methods. MS is mostly used for measuring central conduction time and then for peripheral conduction time. TMS is a practical method that can be used easily in clinics for diagnosis. Also TMS provided us important knowledge about the explanation of cerebral functions in neurophysiology.


Transkraniyal Manyetik Uyarım
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 2(8): 48-55

Transkraniyal manyetik uyarım (TMU) son y ı llarda nörolojideki en önemli gelişmelerden biridir. İlk kez Baker tarafından 1985'de klinik uygulamas ı yapılan TMU, bugün klinikte rutin kullan ıma girmiştir. TMU ile bilinci açık insanda kafa derisi üzerinden motor korteksin noninvazif olarak uyar ılması ile motor yolların fizyolojik bütünlüğünü değerlendirmek mümkün olmu ştur. Konvansiyonel yöntemlerle karşılaştırıldığında en önemli avantajı ağrısız olmas ıdır. MU bugün en çok santral ve daha sonra periferik iletim zamanını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. TMU klinikte tan ı amacıyla kullanılan, uygulaması kolay, pratik bir yöntemdir. TMU ile nörofizyolojide serebral fonksiyonların açıklanmasında oldukça önemli bilgiler elde edilmiştir.