E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 3(8): 61-63
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Major and minor depression are the most common poststroke affective disorders in the clinical practice. But manic disorders are seen rarely. While depressive disorders are generally seen secondary to left anterior cortical and subcortical regions injuries, manic disorders are generally seen in the injuries of the right orbitofiantal cortex. In this article, we present a case of manic disorder with, a left temporoparietal infarction in his magnetic resonance imaging and cranial computed tomography, because of the rareness of the case.


Post-Strok Mani: Bir olgu sunumu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 3(8): 61-63

Klinik pratikte inme sonras ı en sık karşılaşılan duygulanım bozukluklar ı majör ve minör depı-esyondur. Buna karşılık mani tablosu daha ender olarak görülmektedir. Depresif bozukluklar genellikle sol anterior kortikal ve subkortikal bölge hasarın' takiben gözlenirken, manik bozukluklar ise sağ hemisfer orbitofrontal korteksini tutan hastalıklarda ortaya çıkmaktadır. Kliniğimize mani tablosuyla başvurup, çekilen kraniyal tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme tetkiklerinde temporopariyetal bölgede infarkt tespit edilen bir olguyu sık görülmemesi nedeniyle sunmayı uygun bulduk.