E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Yüzyıl University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 3(8): 35-39
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

To examine the prevalence of sleep complaints due to the ÖSS stress and the association between sleep disturbances and anxiety levels in high school students, we evaluated 188 subjects. This wa ş done by using a sleep complaint questionnaire and State-Trait Anxiety Scale. We found a high percentage of insomnia symptoms among subjects. We also found that the scores of State-Trait Anxiety lnventory in the subjects with insomnia were higher than those without. These fndings are discussed with relevant literature.


ÖSS'ye Girecek Olan Lise Öğrencilerirıde Uyku Problemleri ve Kaygı Düzeyleriyle ilişkisi
1Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 3(8): 35-39

ÖSS'ye girecek olan lise ö ğrencilerinde sınav stresine bağlı olarak ortaya çıkan uyku şikayetlerinin s ıklığım ve uyku düzensizlikleri ile kayg ı düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla 188 birey, bir uyku şikayetleri formu ve Durumluluk ve Sürekli Kayg ı Envanteri kullanılarak değerlendirildi. Bireyler arasında, yüksek bir insomni semptom yüzdesi bulduk. Aynı zamanda, insomnisi olan bireylerde olmayanlara göre daha yüksek Durumluluk ve Sürekli Kayg ı Envanteri skorları tespit ettik. Bu bulgular, literatür ışığında tartışılmıştır.