E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital Forensic Psychiatry Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 3(8): 18-23
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, the medical records of 81 cases, that were treated at Judicial Psychiatric Section in Bakırköy State Hospital for Psychiatric&Neurological Diseases between 1989 and 1993, are retrospectively examined. These patients were sent to our hospital by judical system for treatment or to determine criminal responsibility. Sociodemographic characteristics, depressive symptoms, onset and course of depression, relations between (Time and imprisonment, history of alcohol and substance abuse, diagnosis and treatment of all patients who hd symptoms of depression are analyzed.


Tutuklularda Depresyon
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 3(8): 18-23

Çalışmada 1989-1993 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Birimi Tutuklu Servisinde yat ırılan toplam 81 olguya ait tıbbi dosyalar retrospektif olarak incelenmiştir. Ceza ehliyetlerinin belirlenmesi için gözlem alt ında tutulmak üzere veya tedavilerinin sağlanması için servise yatırılan ve hepsi depresif semptomatoloji sergileyen olgulara ait sosyodemografik özellikler, depresif semptomlar ın niteliği, depresyonun başlangıcı ve seyri, suçla veya cezaevi yaşantısı ile ilişkisi, eşlik eden alkol ve madde kullanımı öyküsü, tanıları ve uygulanan tedaviler gözden geçirilmiştir.