E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1I. U. School of Medicine, Department of Plastic and Reconstructive Surgery
2I. U. School of Medicine, Department of Neurosurgery
3Bakırköy Mental Hospital, Department of Neurosurgery
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 8(4): 50-52
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

A six-year-old boy is demonstrated who was born with a large swelling (fronto-ethmoidal menin goencephalocele) at the root of the nose. Following radiographic investigations, he underwent surgery by extracranial approach utilizing bicoronal and facial incions for removal of the protruding mass and reconstruction of the fronto-bazal defect. In this paper, the surgical treatment of the patient is presented and the literature is reviewed.


Fronto-ethınoidal meningoensefalosel: Olgu sunumu Fronto-ethmoidal meningoencephalocele: A case report
1I. U. Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
2I. U. Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı
3Bakırköy Akıl Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 4(8): 50-52

Burun kökünde büyük bir kitle (frontoetmoidal meningoensefalosel) ile do ğan altı yaşında bir erkek çocuğu olgusu sunulmaktadır. Radyolojik incelemeleri takiben, protrüzyon gösteren kitle ekstrakraniyal olarak bikoronal ve fasiyal insizyonlarla ç ıkarılmış ve fronto-bazal bölgedeki kemik defekti rekonstrüksiyonu yap ılmıştır. Bu yaz ıda, hastaya uygulanan cerrahi tedavi belirtilmekte ve literatür gözden geçirilmektedir