E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 2. Neurology Clinic
2IU Cardiology Institute
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 4(8): 59-60
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Antiplatelet and anticoagulant therapy are widely used in ischemic stroke in appropriate indications however, using both medications together is stili controversial and thes topic is discussed in literature rarely. In this article, a patient, who needed both antiplatelet and anticoagulant medication dramatically, was presented and literature on this topic reviewed.


Bir Olgu Nedeni ile İskemik İnmede Oral Antikoagülan ve Antiagregan Kullanımı
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği
2İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 4(8): 59-60

Gerek antiagregan, gerekse antikoagülan tedavi iskemik inmede uygun endikasyonlarda oldukça yaygtn olarak kullanılmakta ise de, her ikisinin birlikte kullanımı çoğu zaman tartışma konusu olmakta ve literatürde s ık irdelenmektedir. Bu yazıda coumadin ve aspirin kullanımı dramatik bir şekilde gerektiren bir olgu sunulmuş ve literatür özden geçirilmiştir.