E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, 2nd Psychiatry Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 4(8): 26-31
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study the relationship between structural brain abnormalities shown with cranial computerised tomography (CT) and positive and negative symptoms of schizophrenia was investigated in 52 patients who met the DSM-IV criteria for schizophrenia. Pathologic CT findings were present in 24 patients (46 %) and corelation between CT pathologies and some of schizophrenic negative and positive symptoms was found to be significantly high. As a result to make a valid classification of schizophrenic symptoms, cross sectional studies made with cranial CT should be supported by advanced neuroimaging techniques and studies.


Şizofreninin Pozitif ve Negatif Belirtilerinin BBT Bulguları ile Olan ilişkileri
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 4(8): 26-31

Bu çalışmada DSM-III-R tan ı ölçütlerine göre kronik şizofreni tan ısı konmu ş 52 hastada BBT ile saptanabilen yapısal beyin anomalilerinin pozitif ve negatif belirtilerle olan ilişkileri araştırtlmıştır. Hastaların 24'ünün (% 46) BBT'lerinde patolojik bulguların olduğu tespit edilmiş, BBT patolojileriyle şizofreninin baz ı negatif ve pozitif belirtilerinin görülme sıklığı anlamlı şekilde yüksek oldu ğu bulunmuştur. Sonuç olarak şizofrenik belirtilerin geçerli bir sınıflamasını yapmak için BBT ile yapılan enine kitlesel çalışmaların daha ileri tetkikler ve çalışmalar ile desteklenmesi gerekmektedir.