E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 4(8): 23-25
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In many articles, the precipitatory role of life events in bipolar disorders episodes is rewived. In this study 82 bipolar patients has researched whether they had life events before their first episode (retrospectively in 6 months) or not. Life events has been found in 17 patients (20.7 %).


İki Uçlu Mizaç Bozukluğu Hastalarında Yaşam Olayları
1
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 4(8): 23-25

İki uçlu mizaç bozuklu ğu hastalarında yaşam olaylarının hecmeleri ortaya çıkarıcı rolü birçok yay ında ele alınmaktadır. Bu yaz ıda 82 iki uçlu mizaç bozuklu ğu hastasının ilk hecmeleri öncesinde geriye do ğru 6 aylık süre içerisinde yaşam olayları geçirip geçirmedikleri araştırıldı. Hastaların 17'sinde (% 20.7) yaşam olayı olduğu tesbit edildi.