E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 9(1): 31-34
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Vaginismus, which means spasmodic contraction of the outer 113 of vajina during sexual intercourse, can be treated with psychotherapy or using dilators. In this paper, therapy course of 13 patients with vaginismus who have been successfully treated in 9 sessions with short-term insight oriented group psychotherapy in addition to desensitization with finger exersizes, sexual training, and behaviouristic techniques to reduce anxiety has been presented. Compared to mechanical approaches, group psychotherapy enables the patient to improve her selfesteem and interpersonal relationships


Vajinismus: Bir Grup Psikoterapisi Sunumu
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 1(9): 31-34

Cinsel ilişki s ırasında vajinanın dış 1137iniin spazmodik olarak kasılması demek olan vajinismus psikoterapi ya da dilatatör kullanılarak tedavi edilebilmektedir. Bu çah şmada iç görü kazanma hedefi k ısa grup psikoterapisi ve bunun yan ında parmak egzersizleri ile duyarsızlaştırma, cinsel eğitim ve anksiyeteyi azaltmaya yarayan davranışçı tekniklerle 9 seansta başarıyla tedavi edilen 13 vajinismus hastas ının tedavi süreci sunulmaktadır. Grup psikoterapisi, vajinismus belirtisine mekanik bir yakla şımın ötesinde hastanın kendine güvenini artt ırmasına ve kişilerarası ilişkilerini geliştirmesine imkan vermektedir.