E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Forensic Psychiatry Training and Research Unit
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 9(1): 8-10
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Through the discussion of three cases, the lack of social security services and outpatient treatment organizations and the impact of long-term institutionalizations on patients are examined. The related challenges of clinicians are discussed in the context of ethical and psychiatric considerations.


Adli Psikiyatri Pratiğinde Ayaktan Tedavi Hakkı
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Adli Psikiyatri Eğitim ve Araştırma Birimi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 1(9): 8-10

Adli psikiyatri servislerinde izledi ğimiz 3 olgu gündeme getirilerek, ayaktan izleme ve sosyal güvence kurumlarının yetersizli ği, sonuçta hastaneden çıkarılamayan olgularda kuruma bağlı kalmanin etkileri incelenmi ştir. Bu nedenle klinisyenin yaşadığı güçlükler psikiyatri ve etik bilimleri ba ğlamında tartişılmıştir.