E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, 3. Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 9(1): 56-59
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Under most circumstances lumbar puncture is carried out for the purpose of examining the cerebrospinal fluid, the physical, cytologic, chemical, serologic and bacteriologic compositions of the fluid are examined as part of the diagnosis of nervous system and somatic disease. Changes in the composition of the fluid may aid in establishing a diagnosis, confirm a suspected diagnosis, assist in estimating the prognosis and provide information essential to deciding on the most correct method of treatment.


Serebrospinal Sıvının Sitolojik Muayenesinin Kazanımları
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 3. Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 1(9): 56-59

Değişik durumlarda, somatik ve santral sinir sistemi hastalıklarının tanısında Lumbal ponksiyon (LP) yardımcı bir araçtır. LP'de serebrospinal sıvının fiziksel, sitolojik, kimyasal ve bakteriyolojik muayenesi yap ılır. Bu muayene sonucu elde edilen veriler, tan ıya gitmede ek bilgi sağlayabilir, ön tanıyı doğrulayabilir, prognosu tahmin etmeye yardımcı olabilir ve özellikle en doğru tedavi seçeneğinin karar verilmesi ile ilgili bilgi temin edebilir.