E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Forensic Psychiatry Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 9(1): 35-42
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, three cases who have first admitted to the hospital because of their acute-nonaffective paranoid delusions, are described. Our purpose is to discuss that the reasoning relation between the life events or stressors before or during prisonement and acute oncet paranoid delusions among the prison inmates who had never been in prison before.


Cezaevinde Ortaya Çıkan Akut Paranoid Sendromlar
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Adli Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1996; 1(9): 35-42

Bu çalışmada; ilk kez cezaevinde psikiyatrik başvurusu olan ve affektif özellikler göstermeyen, akut başlangıçlı paranoid sanrılar nedeniyle, yatarak tedavi edilen 3 olgudan sözedilecektir. Amacımız, daha önce cezaevi deneyimi olmayan bu grupta, akut başlangıç paranoid sanrıların niteliği ile cezaevi vs öncesinde saptanan yaşam olayları ve stresörler arasındaki nedensel ilişkiyi tartışmaktır.