E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 1. Neurosurgery Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 62-64
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Intracranial arteriovenous malformations (AVM's) have been classified as pure pial, pure dural, and mixed pial and durgl. Dural AVM's are relatively uncommon, only 377 cases were documented up to 1990. These lesions were believed to be situated within the walls of the sinuses, but during the last decade researchers disçovered a small subgroup of dural AVM's in extrasinusal locations such as the skull base and tentorium. In this article, we present an unusual case presenting with headache and found to have a calcified arteriovenous malformation by operation and histopathologic examination.


Kalsifiye Dural Arteriovenöz Anjiyom: Olgu Sunumu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Nöroşirürji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 62-64

İntrakranial arteriovenöz malformasyonlar (AVM) pial, dural, pial ve dural komponentli şeklinde ,sınıflandırılmışlardır. Dural AVM'lere nisbeten daha az rastlanmaktadır. 1990 yılına dek 377 olgu bildirilmiştir. Bu lezyonlar ın sinüs duvarlarında lokalize olduğu düşünülürdü, fakat son on yıl içinde kafa tabanı ve tentoryum gibi ekstrasinüzal lokalizasyonlarda da küçük bir grup dural AVM tesbit edilmiştir. Kliniğimize ba ş ağrısı ve bayılma şikayetleri ile başvurup histopatolojik tetkiklerinde kalsifiye arteriovenöz anjiyom tesbit edilen bir olguyu sık görülmemesi nedeniyle sunmayı uygun bulduk.