E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 3. Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 51-56
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Sneddon's syndrome is a rare occlusive arteriopathy affecting the brain and skin. The association of ischemic cerebrovascular disease and an ischemic dermatopathy, livedo reticularis, was recognized by a British dermatologists, Sneddon, in 1965. The cause of this syndrome detailed by Sneddon is unknown. In this report, this syndrome is briefly reviewed, with an example of a case with opercular symptoms, in the context of its clinical manifestations, its pathological and radiological characteristics, the role of antiphospholipid antibodies, the diagnostic approach to paients with cerebral ischemia and livedo reticularis, and the treatment options.


Sneddon Sendromuna Genel Bir Bakış: Olgu Sunumu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 51-56

Sneddon sendromu başlıca beyin ve deriyi tutan nadir tıkayıcı bir arteriopatidir. İskemik serebrovasküler hastalık, iskemik dermatopati ve livedo retikülaris ilişkisini bir ingiliz dermatoloğu, Sneddon 1965'de ilk kez farketmiştir. Sneddon tarafından tanımlanan bu sendromun nedeni bilinmemektedir. Bu yazıda, operküler bulgularla seyreden bir olguda örnek verilerek, Sneddon sendromunun klinik bulguları , patolojik ve radyolojik karakteristikleri, antifosfolipid antikorlarının rolü, serebral iskemi ve livedo retikülarisli hastalara yaklaşım ve tedavi seçenekleri gözden geçirilmiştir.