E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 6. Psychiatry Clinic Chief
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 44-47
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this article the historical development of the relation ship between medicine and justice is told. The history of forensic psychiatry in our country is mentioned. The definition of medical expert is made. The importance and duties of the medical expert is told. The peculiarities which the medical expert should have are implicated.


Tıbbi Bilirkişiliğin Tarihi Gelişimi ve Adli Psikiyatride Bilirkişinin Özellikleri
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 6. Psikiyatri Klinik Şefi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 44-47

Bu makalede tıp ve adalet ilişkisinin tarihi gelişimi anlatılmıştır. Ülkemizde adli tibbın tarihçesinden bahsedilmiştir. Tıbbi bilirkişinin tarifi yapılmıştır. Tıbbi bilirkişinin önemi ve görevleri anlatılmıştır. Tibbi bilirkişinin ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği vurgulanmıştır.