E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital Forensic Psychiatry Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 35-38
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The forensic psychiatric patient population, who had a prolonged hospitalization because of the judicial forced treatment decision and community care, is one of the interesting populations of interaction. Sexual atitudes and behaviours of these patients are important and less attention has focused on this subject. In this study, it is hypothesized that the close and under scrutiny psyhiatry conditions may change the sexual attitudes and the behaviours of patient. The study is performed at Fronsic Psychiatry Unit in Bak ırköy State Hospital for Psychiatric and Neurological Diseases, which is the main forensic investigation and treatment unit of Turkey, having 175 male patiets beds only for long-term forensic hospitalization. A demographic form and the structured questionnaire concerning sexual attitudes and behaviours is giyen to male patients. Subjects were interviewed in privacy by male investigators. Current psychiatric approach includes prevention studies, diagnose facilities, appropriate psychiatric approach, readaptation and regaining social adjustment studies. Sexuality of patients also has to be taken into consideration within these studies.


Uzun Süre Hastanede Yatan Adli Psikiyatrik Olgularda Cinsellik
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 35-38

Mahkeme kararı ile zorunlu olarak hastaneye yatırılan ve tedavisi sürdürülen hastalarda uzun süreli yatış ve yakın gözlem altında bulundurulmaktan kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Bunlar arasında hastaların cinsel tutum ve davran ışları da önem taşımakla birlikte, bu konu ile fazla ilgilenilmemi ş olduğu da dikkati çekmektedir. Çal ışmada yakın gözlem alt ında ve uzun süreli yatırılarak tedavinin, hastaların cinsel tutum ve davranışlarına etkili olabileceği varsayımından yola çıkılmaktadır. Araştırmada Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Birimine bağlı ve 175 yatak kapasiteli Kapalı ve Rehabilitasyon servislerinde yatırılarak tedavisi sürdürülen 74 erkek olgu değerlendirilmiştir. İki erkek psikiyatri uzman ı olgularla özel koşullarda görüşerek demografik özellikleri, cinsel tutum ve davran ışları belirlemeye yönelik verileri derlemi ştir. Günümüzde, ideal psikiyatrik yaklaşımın önleme, uygun tan ı ve tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyumun yeniden kazandırılması aşamalarını içerdiği kabul edilirse, uzun süreli yatarak tedavi gören psikiyatrik hastaların cinselliğinin de bu bağlamda gözönünde tutulması ve uygun yaklaşımlar geliştirilmesi gerekliliği açıktır.