E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Neurology
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 26-29
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Sympathetic Skin Response (SSR) is a simple investigation pe ıformed to evaluate the sudomotor functions of postganglionic, unmyelinated sympathetic fibers. It is a noninvasive test used in studying particularly the axon functions of unmyelinated fibers in neripheral neuropathies. SSR is considered to be pathologic when it is absent since amplitute and latency are within normal ranges so long as it is present. Abnormalities of SSR are no correlated to the clinical findings of disautonomy. The reason for this is that SSR is designed to investigate especially sympathetic skin fibers and that disautonomy does not test parasympathetic or motorsympathetic fibers which mediate the majority of clinical symptoms. We studied SSR, a useful and noninvasive test in the early diagnosis of disautonomy, in 26 (11 female, 15 male) patients in whom disease was detected, which could be the cause of clinical neuropathy, or neuropathy was detected neurophysiologically, 7 with pernicious anemia and 19 with vitamin B12 deficiency, aged 20-70 (mean 45) and we were not able to obtain SSR in only 4 of them. While there were findings which support neuropathy of neurophysiloogically axonal type in 2 of these patients, neurophysiological finding were normal in the remaining 2 patients.


B12 Vitamin Eksikliğinde ve Pernisiyöz Anemili Hastalarda Sempatik Deri Yanıtı
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 26-29

Sempatik deri yan ıtı (SDY), postgangliyonik, myelinsiz sempatik liflerin sudomotor fonksiyonlar ının değerlendirilmesinde kullanılan basit bir tetkikdir. Periferal nöropatilerde özellikle myelinsiz liflerin akson fonksiyonlarının incelenmesinde noninvaziv bir testtir. SDY bulunmad ığında patolojik kabul edilir. Çünkü bulunduğu sürece amplitüd ve latans normal sınırlardadır. SDY anormallikleri disotonominin klinik bulgular, ile korele değildir. Bunun nedeni SDY'n ın özellikle sempatik deri liflerini araştırması, disotonominin klinik semptomlar ının çoğuna aracı olan parasempatik veya motor sempatik lifleri test etmemesidir. Klinik olarak nöropati nedeni olabilecek hastalık saptanan veya nörofizyolojik olarak nöropati saptadığımız 7'si pernisiyöz anemili, 19'u B12 vitamin eksikli ği olan, yaşları 20-70 arasında (ort. 45-12)26 hastada (11 kadın, 15 erkek) disotonominin erken tanınmasında yararlı ve noninvaziv bir test olan SDY'n ı çalıştık ve sadece 4 tanesinde SDY elde edemedik. Bu 4 hastanın 2 tanesinde nörofizyolojik olarak aksonal tip nöropatiyi destekleyen bulgular varken di ğer ikisinde nörofizyolojik tetkikler normaldi.