E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 2nd Psychiatry Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 12-15
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

It's claimed that there is a positive correlation between positive symptoms and basal cortisol levels of chronic schizophrenic patients. ın this study both negative and positive symptom scores of schizophrenic patients and basal cortisol levels were analysed. Between total negative scores of each patient shown weakly negative statistically significant correlation with basal cortisol levels. Also basal cortisol levels of chronic schizophrenic patients compared with normal control group there was no significant dilierence.


Kronik Şizofren Hastalarda Negatif ve Pozitif Belirtilerin Bazal Kortizol Düzeyleriyle Karşdaştırılması
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1997; 2(10): 12-15

Şizofrenik hastalarda pozitif belirtiler ile bazal kortizol seviyeleri arasında anlamlı derecede ilişki olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada kronik şizofren hastalardaki negatif ve pozitif belirtilerinin şiddeti ile bazal kortizol seviyesi arasındaki ilişki araştırıldı . Negatif belirtiler ile hastaların bazal kortizol seviyeleri arasında zayıf derecede negatif bir ilişki bulundu. Sağlıklı kontrol grubuyla kronik şizofren hastaların bazal kortizol düzeyleri karşılaştırıldı . Anlaml ı bir fark bulunamadı .