Negativizme bağlı glob vezikal: Bir olgu sunumu
Ebru Sahan, Meliha Zengin Eroglu
Makale No: 11   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Negativizm hastanın komutlara direnç veya karşıt eylem göstererek karşı koyması olarak bilinir. Negativizm sıklıkla katatoniye eşlik eder. Katatonide üriner retansiyon, üriner inkontinans veya enfeksiyonlar gibi genitoüriner komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu yazıda glob vezikalin, katatoni olmadan negativizmle de birlikte görülebildiğine dikkat çekmek istedik. 37 yaşında bir kadın hastanın yedi yıllık psikotik depresyon öyküsü vardı. 6 hafta önce gebe olduğunu öğrenene kadar geçen yıl boyunca olanzapinle tedavi edilmiş. Son 10 gündür konuşmama, yememe, içmeme, uyumama belirtileri ile servisimize yatırıldı. Yapılan ultrason incelemesinde mesanenin 1500 cc kadar hacimde olduğu ve uterusa baskı yaptığı görülmüş. İdrar sondası takıldı, glob vezikale giderildi. 7 seans EKT yapılan hasta salah halinde taburcu edildi. Katatonide pulmoner emboli, pnömoni, aspirasyon gibi pulmoner komplikasyonlar; yetersiz beslenme ve dehidratasyona bağlı kabızlık ve gastrointestinal komplikasyonlar; oral hijyenin azalmasına bağlı diş çürüğü ve dişeti rahatsızlıkları; üriner retansiyon ya da idrar inkontinansı, enfeksiyon gibi genitoüriner komplikasyonlar; hareketsizliğe bağlı fleksiyon kontraktürleri, postural sinir felçleri ve rabdomiyoliz gibi komplikasyonlar olabilir. Olgumuz tam bir katatoni tablosu olmadan negativizme bağlı olarak da glob vezikale gelişebildiği ve gebelerde bu durumun gebeliğe bağlı olarak karnın büyümesiyle gizlenebileceği konusuna dikkati çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Katatoni, negativizm, gebelik, glob vezikal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2017;30:262-265
Tüm Metin:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.