Yatarak tedavi gören alkol kullanım bozukluğu hastaları örnekleminde TSSB semptomlarının şiddeti ve alkolle ilişkili sorunlarla ilişkisi
Cuneyt Evren, Gokhan Umut, Bilge Evren
Makale No: 3   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı yatarak tedavi gören alkol kullanım bozukluğu (AKB) hastalarından oluşan bir örneklemde depresyon ve anksiyetenin etkilerini kontrol ederken, TSSB Kontrol Listesi Sivil (PCL-C) versiyon ile ölçülen travma sonrası stress bozukluğu (TSSB) belirtilerinin alkollle ilişkili sorunların şiddeti üzerine etkisini değerlendirmektir.

Yöntem: Katılımcılar (n=190) Beck Depresyon Envanteri (BDE), Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri Durumluluk Alt Ölçeği (DSKE-D), TSSB Kontrol Listesi Sivil (PCL-C) versiyon ve Michigan Alkolizm Tarama Testi (MATT) ile değerlendirildi.

Bulgular: Adımsal lineer regresyon modelinde, ilk olarak durumluk anksiyetenin şiddeti ikinci olarak da depresyonun şiddeti alkolle ilişkili sorunları öngörmüşken, TSSB semptomlarının şiddeti analize girildiğinde yalnızca TSSB semptomlarının şiddeti alkolle ilişkili sorunları öngörmekteydi ve artık durumluk anksiyete ve depresyon öngörücü değildi.

Sonuç: Bu bulgular, yatarak tedavi gören AKB hastalarında durumsal anksiyete ve depresyon şiddetinden bağımsız olarak TSSB semptomlarının şiddetinin, alkolle ilişkili sorunların şiddeti ile ilişkili olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Alkolle ilişkili sorunlar, alkol kullanım bozukluğu , anksiyete, depresyon, TSSB
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2017;30:25-31
Tüm Metin:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.