Cinsel istismarda istismarcı-kurban ikilemi ve adli değerlendirme: Bir olgu sunumu
Meryem Ozlem Kutuk, Gulen Guler, Ali Evren Tufan, Sati Sanberk
Makale No: 8   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Aile içi sorunları olma, parçalanmış ailede büyümek, ebeveynlerinde kişilik bozukluğu olma, fiziksel ve ruhsal bozukluklar ifade etme, alkol ve madde kullanma öyküsü, daha önce cinsel istismara maruz kalma öyküsü ve sosyal desteğin yetersizliği gibi faktörler cinsel istismara maruz kalma riskini arttırabilmektedir. Mevcut çalışmalara göre, istismara uğrayan çocukların yaklaşık üçte biri ileride istismarcı bireyler olmaktadır. Böyle bir durumda, istismarcı-kurban ikilemi yaşanmaktadır. Daha da önemlisi, ek tıbbi hatalar ve deneyim yetersizliği bu olgularda adli değerlendirme sürecini daha karmaşık hale getirmektedir. Bu olgu sunumunda, ergenlik döneminde istismar oykusu olan bakıcısı tarafından istismar edilen pediatrik bir olgu tartışılmıştır. Kurban-istismarcı kısır döngüsünü azaltmak için cinsel istismarın erken tanınması, gelişen psikiyatrik bozuklukların tedavisi ve bir takip programı gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kurban-istismarcı, çocuk psikiyatrisi, çocuk cinsel istismarı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2017;30:145-148
Tüm Metin:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.