Yaşlı Malezyalılarda hafif kognitif bozukluk tarama prevalansı ve ilişkili faktörler
Khairiah K, Ching Siew Mooi, Tengku Aizan Hamid
Makale No: 1   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada Malezyadaki hafif kognitif bozuklukların (HKB) prevalansı ve prediktörlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Malezya’nın dört eyaletinde (Perak, Kelantan, Selangor ve Johor) 60 yaş ve üzeri yaşlılarda gerçekleştirilmiş olan bu toplumsal tabanlı kesitsel çalışmada, veri toplanmasında çok evreli katmanlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. HKB tanısı için Mini Mental Durum Muayenesi puanı ?22 olması kullanılmıştır ve çok değişkenli lojistik regresyon testi kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmaya toplam 2112 katılımcı alınmıştır. Katılımcıların ortalama yaşı 69.2±18.8 yıl olup %51.4’ü kadındı. Etnik dağılım %63.4 Malezyalı, %31.4 Çinli, %5.0’i Hindistanlı ve %0.2’si diğer kökenlere aitti. HKB’nin genel prevalansı %68 (n=1436/2112) idi. Çok değişkenli lojistik regresyon analizde, yaşlı (OR 1.02, 95% CI 1.00-1.04), resmi eğitim almamış (OR 6.85, 95% CI 4.58-10.25), ilkokul eğitimi almış (OR 2.35 95% CI 1.84-3.00), yalnız olan (OR 1.18 95% CI 1.05-1.32) ve düşük yaşam tatminine sahip katılımcılarda (OR 1.68 95% CI 1.02-2.67) HKB ile anlamlı derecede pozitif korelasyonlar saptanmıştır.

Sonuç: HKB 10 yaşlı Malezyalının 7’sinde mevcuttur. Yaşlanan toplum, düşük eğitim seviyesi, yalnız olma ve düşük yaşam tatmini seviyesinin HKB gelişimini hızlandırdığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlanmak, kognitif yetersizlik, demans, yaşlı, Malezya, prevalans
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2016;29:298-306
Tüm Metin:

MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.