Sentetik kannabinoid kullanımı olan bir olguda pregabalin bağımlılığı
Gulturk Koroglu
Makale No: 8   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Pregabalin nöropatik ağrı ve parsiyel nöbetlerin tedavisi için onaylanmış bir gama-aminobutirik asit (GABA) analogudur. Pregabalin seçici voltaja duyarlı kalsiyum kanallarının alfa 2 delta alt ünitesine bağlanır. Böylece eksitatör nöro-transmitter salınımını inhibe ederken nöronal GABA düzeylerini artırır. Pregabalinin aynı zamanda Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nun tedavisinde kullanımı Avrupa İlaç Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Pregabalinin anksiyolitik etkisi benzodiazepinlerin etkisine benzer ve uygulamadan sonra hızla ortaya çıkar. Ancak, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Avrupa Tıbbi Ürünler Ajansı (EMA) tarafından “Kontrollü Kullanılması Gereken Maddeler V” listesine alınmıştır. Bu, pregabalinin benzodiazepinler gibi kötüye kullanılma potansiyeli düşük olan ilaçlar arasında kabul edildiği anlamına gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, pregabalin, madde kötüye kullanımı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:62-65
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.