Otizm yelpazesi bozukluğu ve çok erken başlangıçlı şizofreni birlikteliği: Bir olgu sunumu
Duygu Kaba, Pinar Uran, Ayla Soykan Aysev
Makale No: 7   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Çok erken başlangıçlı şizofreni (ÇEBŞ), kronik seyreden ve bireyi zayıf düşüren bir psikiyatrik bozukluk olup, literatürde yeterince ilgi görememiştir. Önceki çalışmalar ÇEBŞ’nin gidiş ve sonucunun erişkin başlangıçlı şizofreniden daha kötü yönde eğilim gösterdiğini ileri sürmüştür. Otizm yelpazesi bozukluğu (OYB), psikolojik gelişimin birçok alanında ciddi ve yaygın bozulmalarla karakterize yaşam boyu süren heterojen bir bozukluktur. Literatürde OYB ve ÇEBŞ komorbiditesi oldukça nadir olarak görülmektedir. Bu yazıda ÇEBŞ komorbiditesi olan bir OYB tanılı çocuk sunulmuştur. Bu vaka ile literatür ışığında, OYB ve ÇEBŞ’nin; ayırıcı tanısının yapılması, ortak ve farklı klinik özelliklerinin, beyin görüntüleme çalışmaları sonuçlarının ve genetik, çevresel etmenlerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Otizm yelpazesi bozukluğu, çocuk, obsesif kompulsif bozukluk, çok erken başlangıçlı şizofreni
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:57-61
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.