Öğrencilerde internet bağımlılığı
Ana Momcilovic, Olivera Iskrenovic-Momcilovic
Makale No: 11   Makale Türü:  Editöre Mektup
.
Anahtar Kelimeler:
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:163-164
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.