Kalıcı komplike yas bozukluğu tedavisinde göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemenin hızlı etkinliği: İki olgu
Alisan Burak Yasar, Dilara Usta, Meliha Zengin Eroglu, Onder Kavakci, Ayse Enise Abamor, Ecem Tavacioglu
Makale No: 10   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Yas tutmak bir kayıp sonucunda ortaya çıkan ve deneyimlenmesi normal olan bir süreçtir. Yas süresinin altı ayı geçmesi durumunda bu süreç patolojik bir durumun oluşmasına zemin hazırlayabilir. DSM-5’e göre Kalıcı komplike yas bozukluğu (KYB) tanısı yas tutma süresinin on iki ayı geçmesi sonucunda konulabilir. Yaşantının travmatik bir olay ile olması durumunda DSM-5 ek belirteç olarak travmatik yas belirleyicisini de kullanmayı salık vermiştir. KYB sürecinde bireylerin işlevselliğinde azalma, uyku bozuklukları, depresif ruh hali, suçluluk duyguları, somatik şikayetler ve ölen kişinin öldüğünü kabul edememe gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR), KYB tedavisinde uygulanabilen terapi türlerinden biridir. Bu çalışmada kısa süreli EMDR terapisiyle belirgin düzelme gösteren KYB, travmatik yas tanısı konan olgular sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, karmaşık yas bozukluğu, travmatik yas
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:154-159
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.