Konsültasyon liyezon psikiyatrisi kapsamında ele alınan bir delüzyonel parazitoz olgusu
Yuksel Sumeyra Karagoz, Zeynep Kotan, Hakan Kumbasar, Tugce Erturk, Seher Bostanci, Cengizhan Erdem
Makale No: 9   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Delüzyonel parazitoz nadir görülen, psikiyatriye geç başvuru nedeniyle tanı ve tedavide gecikme ile karakterize bir bozukluktur. Olgumuzda diyabet, hipertansiyon ve hipotiroidisi olan kadın hastada ikincil organik delüzyonel parazitoz tanısı düşünülmüş ve uygulanan risperidon tedavisine kısa sürede yanıt alınmıştır. Bu olgu, delüzyonel parazitozun ele alınmasında konsültasyon liyezon psikiyatrisi yaklaşımlarının önemini vurgulaması açısından dikkat çekicidir.
Anahtar Kelimeler: Konsültasyon liyezon psikiyatrisi, delüzyonel parazitoz, tedavi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:149-153
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.