Akut serebellar sendromu taklit eden bir psikojenik hareket bozukluğu olgusu
Yildiz Degirmenci, Ayhan Ozturk
Makale No: 8   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Psikojenik hareket bozuklukları (PHB) altta yatan herhangi bir organik etiyoloji olmaksızın ortaya çıkan farklı tiplerdeki istemsiz hareketlerdir. Tremor, spazm, distoni, parkinsonizm veya miyoklonus şeklinde görülebilirler. Bu hastalıkları organik nörolojik etiyolojilerden ayırabilmek için detaylı bir öykü ve nörolojik muayene gereklidir. PHB’nın klinik pratikte zorlayıcı bir antite olmaları nedeniyle, akut serebellar sendromu taklit eden psikojenik tremor ve yürüyüş bozukluğu olan bu olguyu, PHB’nın tanısal klinik ipuçlarının farkında olmanın, organik hastalıklardan ayırmada ve doğru tedavi uygulamadaki önemini vurgulamak amacıyla sunduk.
Anahtar Kelimeler: Ayırıcı tanı, yürüyüş bozukluğu, psikojenik hareket bozukluğu, tremor
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:367-369
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.