DİZİNLER

Dergimizin yer aldığı dizinler:

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Scopus


Embase

PsychINFO / Psychological Abstracts

EBSCO Academic Search Complete

EBSCO TOC Premier

CINAHL

CIRRIE

Cabell's Directory

ProQuest Academic Research Library

ProQuest Central

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Google Scholar

Summon Serial Solutions

Ulrich's Database

Open J-Gate

Genamics JournalSeek

Journalindex.net

Researchbib

Worldcat

HINARI

ScopeMed

Akademik Dizin

Index Scholar

Academic Journals Database

Türkiye Atıf Dizini

Türk Psikiyatri Dizini

Türk Medline

TÜBİTAK Türk Tıp Dizini


DOI

Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi DOI sistemindedir


Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, bir çeşit numaralandırma ve erişim sistemi olan Digital Object Identifier (DOI) Sistemine kayıtlıdır. Dijital ortamda yer alan içeriğin tanımlanmasını ve içeriğe kolay erişilmesini amaçlayan sisteme dahil olarak DOI adı alan makalelere dünya çapında erişim hız kazanırken, sistem, yazar açısından yayın avantajı sağlamaktadır. Buna göre, bir makale, basılı mecrada yayınlanmadan önce DOI adı alarak çevirimiçi yayınlanmışsa, yazarın makaleyi çalışmaları arasında gösterebilmesi için basılı mecrada yayınlanmasını beklemesine gerek kalmaz. DOI adı ile çevirimiçi yayınlanmış yazılar basılmış olarak kabul gördüğünden akademisyenler için büyük önem taşımakta ve zaman açısından avantaj sağlamaktadır.

Dijital ortamda yer alan içerik için kalıcı bir tanımlama bilgisi oluşturan DOI Sistemi, ISO standardıdır ve International DOI Foundation tarafından idare edilmektedir.

DOI adı olan makaleye kolay ve hızlı erişim

DOI Sisteminde yer alan dergimizde çalışmaları yayınlanan yazarlar çalışmalarını ulusal ve uluslararası bilim çevrelerinin hızlı erişimine sunmakta ve böylelikle yazılarının atıf potansiyelini artırmaktadırlar.

DOI Sistemi, içeriğin ve içerik hakkında bilginin yönetilmesine, içeriği takip edenler ile içeriği sağlayanların birbirlerine kolaylıkla ulaşmasına ve bağlanmasına olanak verir. Sisteme dahil olan tüm içerikler arasında karşılıklı bağlantıyı sağlar ve bu nedenle atıf hesaplaması ve takibi için önemlidir. Örneğin çevirimiçi bir makaleye ulaşmak için makalenin DOI adı yeterlidir. Bu ad http://dx.doi.org adresindeki gibi arama motoruna girildiğinde, bu DOI adı ile ilişkilendirilmiş olan makalenin bulunduğu sayfa bilgisayarınıza gelir.


Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.