Priapism: a rare and acute-onset side effect of paliperidone
Omer Faruk Uygur, Hilal Uygur
Article No: 13   Article Type :  Letter To The Editor
Keywords :
Dusunen Adam : The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences : 2019;32:175-176
Full Text:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.