A case of flakka-induced aggressive behavior in an adolescent
Omer Kardas, Burcu Kardas
Article No: 14   Article Type :  Letter To The Editor
Keywords :
Dusunen Adam : The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences : 2019;32:177-178
Full Text:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.