A rare type of trichotillomania: rhinotillexomania
Dogancan Sonmez, Cicek Hocaoglu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:279-280
PDF
Article No: 13   Article Type :  Letter To The Editor
Keywords : Dependence, histamine antagonist, pheniramine
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.