Rechallenge of clozapine in a patient with a history of clozapine-induced myocarditis
Buket Koparal, Melike Kucukkarapinar, Irem Ekmekci Ertek
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:275-278
PDF
Article No: 12   Article Type :  Case Report
Clozapine is the only antipsychotic with proven efficacy in treatment-resistant schizophrenia, but some life-threatening side effects limit its use. Here we report a patient with clozapine-induced myocarditis and successful rechallenge. The patient still uses clozapine and has not developed myocarditis over 36 months of observation. It may be possible to use clozapine even after myocarditis and thus improve symptoms and functionality of schizophrenia patients.

Keywords : Clozapine, myocarditis, rechallenge, schizophrenia.
Klozapin kullanımına bağlı miyokardit gelişen bir olguda klozapinin yeniden kullanımı
Makale No: 12   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Klozapin, tedaviye dirençli şizofrenide etkinliği kanıtlanmış tek antipsikotiktir. Hayatı tehdit edici olabilen bazı yan etkileri kullanımını sınırlamaktadır. Burada klozapin 
kullanımına bağlı miyokardit gelişen, sonrasında yeniden klozapin kullanılan bir hastayı 
sunmakyaız. Hasta halen klozapin kullanmaktadır ve 36 ayı aşkın gözlem süresince 
miyokardit geliştirmemiştir. Miyokardit gelişimi olsa bile klozapini tekrar kullanmak 
mümkün olabilir ve bu sayede şizofreni hastalarının semptomlarında ve işlevselliğinde 
düzelme sağlanabilir.
Anahtar kelimeler : Klozapin, miyokardit, şizofreni, yeniden kullanım
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.