A case of flakka-induced aggressive behavior in an adolescent
Omer Kardas, Burcu Kardas
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:177-178
PDF
Article No: 14   Article Type :  Letter To The Editor
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.