Hyponatremia during treatment with the clozapine-amisulpride combination: a suspected association and improvement with dose reduction
Mehmet Hamdi Orum, Behice Han Almis
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:171-174
PDF
Article No: 12   Article Type :  Case Report
Clozapine is the only antipsychotic that is effective in treatment-resistant schizophrenia, but in certain cases its effectiveness is limited. To improve efficacy, clinicians commonly augment clozapine with another antipsychotic. Clozapine has serious side effects due to its receptor profile. The second antipsychotic to be added to clozapine should be less likely to cause these side effects. Amisulpride may be a suitable medication for clozapine-augmentation therapy. However, side effects may also occur in this combination. Here we report for the first time in a 31-year-old male patient diagnosed with schizophrenia who presented with hyponatremia following the addition of amisulpride to clozapine and the improvement of this condition with dose reduction. When adverse effects are non-fatal or can be controlled by supportive treatments, dose reduction may be more useful than discontinuing the drug. In conclusion, we should not prematurely change the combination of clozapine and amisulpride in treatment-resistant schizophrenia.

Keywords : Amisulpride, clozapine, hyponatremia, side effect
Klozapin-Amisülpirid kombinasyonu ile tedavi sırasında hiponatremi: şüpheli bir ilişki ve doz azaltımı ile düzelme
Makale No: 12   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Klozapin, tedaviye dirençli şizofrenide etkinliği olan tek antipsikotiktir, ancak bazı durumlarda etkinliği sınırlıdır. Etkinliğini arttırmak için sıklıkla başka bir antipsikotik ile güçlendirilir. Klozapinin sahip olduğu reseptör profili nedeniyle ciddi yan etkileri vardır. Bu yüzden, klozapine eklenecek ikinci antipsikotiğin bu yan etkilere neden olma ihtimali daha az olmalıdır. Amisülpirid, klozapin ekleme tedavisi için uygun bir ilaç olabilir. Fakat, bu kombinasyondan dolayı da yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu yazıda, amisülpiridin klozapine eklenmesi sonrasında hiponatremi gelişen şizofreni tanılı 31 yaşındaki erkek hastada, ilaç dozlarının azaltılması ile hiponatreminin düzeldiğini bildirdik. Ölümcül olmayan veya destekleyici tedavilerle kontrol altına alınabilecek yan etki durumlarında, doz azaltımı ilacı kesmekten daha faydalı olabilir. Sonuç olarak, tedaviye dirençli şizofrenide klozapin ve amisulprid kombinasyonunu değiştirmekte acele etmemeliyiz.

Anahtar kelimeler : Amisülpirid, klozapin, , kombinasyon ilaç tedavisi, ilaç yan etkisi hiponatremi.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.