Quetiapine-induced peripheral edema: case series
Aslihan Polat, Hatice Turan, Rahime Gok, Nermin Gunduz
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:167-170
PDF
Article No: 11   Article Type :  Case Report
Quetiapine is a commonly prescribed antipsychotic in the treatment of psychiatric disorders. Although it has a relatively moderate side-effect profile, peripheral edema might be much more common than reported in clinical trials. All other second-generation antipsychotics may also induce peripheral edema, which could be important for treatment compliance. Therefore, clinicians must be aware of the possibility of edema development. This case series aims to discuss the related variables and underlying pathophysiology of SGA-related edema.

Keywords : Edema, peripheral edema, quetiapine, second-generation antipsychotics
Ketiyapin ile tetiklenen periferal ödem: vaka serisi
Makale No: 11   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Ketiyapin pek çok psikiyatrik bozuklukta sıkça reçete edilen bir antipsikotiktir. Yan etki profili olarak nispeten güvenli olsa da periferal ödem klinik çalışmalarda bildirildiğinden daha yaygın görülebilmektedir. Tedavi uyumu açısından önemli olan periferal ödem diğer bütün ikinci jenerasyon antipsikotiklerle de görülebilir. Bu nedenle klinisyenler ödem gelişimi açısından dikkatli olmalıdır. Bu vaka serisinde ikinci jenerasyon antipsikotiklere bağlı ödem gelişiminin patofizyolojisi ve ilişkili değişkenlerin tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler : Ödem, periferal ödem,ketiyapin, ikinci kuşak antipsikotikler.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.