Prepartum relapses or treatment resistance: a case of unipolar mania
Eren Yildizhan, Armagan Ozdemir, Hafize Miray Aytac, Nesrin Buket Tomruk
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:161-166
PDF
Article No: 10   Article Type :  Case Report
Because of treatment resistance and risks to be considered in the choice of treatment, peripartum psychotic and manic episodes constitute treatment challenges. For perinatal psychosis, there is also the consideration of a substantial subgroup showing the phenomenon of relapse, defined as the recurrence of symptoms after a brief period of symptom reduction. We report prepartum relapses of psychotic manic episodes in a 30-year-old female patient with a 15-year history of bipolar disorder. After 4-month medication-free period due to pregnancy, the patient, who had been in remission for 8 years with a combination of risperidone, valproic acid, and lithium, suffered multiple relapses that could not managed with electroconvulsive therapy and antipsychotic medication. Later, her symptoms only managed with lithium addition to her treatment. In this report, we discuss the treatment of bipolar disorder in pregnancy in the context of prepartum relapse and treatment resistance.

Keywords : Bipolar disorder, ECT, lithium, pregnancy, relapse
Prepartum Yinelemeler ya da Tedaviye Direnç: Bir Unipolar Mani Olgusu
Makale No: 10   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Peripartum psikotik ve manik dönemler, hem tedaviye direnç hem de tedavi seçiminde dikkate alınması gereken riskler nedeni ile tedavi sürecinde güçlüklere neden olabilmektedir. Perinatal psikoz için, uygulanan tedaviden bağımsız olarak belirtilerde çok kısa düzelme dönemini izleyen yinelemeler örüntüsü ile seyreden bir alt grup olduğu da ileri sürülmektedir. Gebelik döneminde prepartum yineleyen psikotik manik dönemleri olan, 15 yıllık iki uçlu bozukluk öyküsü bulunan 30 yaşındaki bir kadın hastayı sunmaktayız. Risperidon, valproik asit ve lityum kombinasyonu ile 8 yıl ataksız dönemi olan hastanın, gebelik nedeni ile ilaçsız takibine geçildikten 4 ay sonra başlayan ve elektrokonvulziv tedavi ile antipsikotik tedaviye rağmen birden çok yineleyen manik dönemleri ancak lityum başlanması ile kontrol altına alınabilmiştir. Bu yazıda gebelik döneminde iki uçlu bozukluk tedavisi, prepartum yineleme fenomeni ve tedaviye direnç kavramları ile birlikte tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler : İki uçlu bozukluk, EKT, lityum, gebelik, yineleme.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.