Late-onset clozapine-induced neutropenia treated with lithium
Pelin Tas Durmus, Yasemin Gorgulu, Mehmet Bulent Sonmez, Rugul Kose Cinar
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:74-77
PDF
Article No: 11   Article Type :  Case Report
Clozapine is a second-generation antipsychotic drug, proven to be effective in treatment-resistant schizophrenia. Among patients using clozapine; the incidence of neutropenia is approximately 3% and the incidence of agranulocytosis is approximately 1%. This side effect is diminishing after 18 weeks of drug initiation. Here, we present a case of clozapine-induced neutropenia in a schizophrenic patient seen after 7 years of clozapine use and its treatment with lithium supplementation.

Keywords : Keywords: Clozapine, lithium, neutropenia.
Klozapin kullanimi ile geç dönemde tetiklenen nötropeninin lityum ile tedavisi
Makale No: 11   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Klozapin, tedaviye dirençli şizofrenide etkinliği kanıtlanmış ikinci kuşak bir antipsikotiktir. Klozapin kullanan hastalarda nötropeni görülme olasılığı yaklaşık %3 iken, agranülositoz görülme olasılığı yaklaşık olarak %1’dir. Bu yan etki, ilaç başlangıcından 18 hafta sonra azalmaktadır. Bu olguda, şizofreni tanısı ile takip edilen hastada 7 yıllık klozapin kullanımı sonrasında klozapine bağlı nötropeni gelişmesi ve bunun tedaviye lityum eklenmesi ile düzelmesi sunulacaktır.

Anahtar kelimeler : Anahtar Kelimeler: Klozapin, lityum, nötropeni.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.