Suicide by jumping from a height in a university hospital: two cases
Ali Ercan Altinoz, Duriye Gizem Tosun Dilci, Ferdi Kosger, Altan Essizoglu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:69-73
PDF
Article No: 10   Article Type :  Case Report
Suicide among inpatients can be devastating for other patients and hospital staff. Studies show that cases of inpatient suicides in general hospitals receive less attention than inpatient suicides in psychiatric hospitals. Studies on cases of inpatient suicide in general hospitals are usually in the form of case reports or case series, and potential suicide risk factors are unknown. Many significant differences are reported between inpatient suicides in general hospitals and inpatient suicides in psychiatry clinics. Here we report two cases of completed suicide after jumping from a height while receiving inpatient treatment at a University Hospital. As serious physical illnesses are frequently accompanied by psychiatric disorders that increase suicide risk, measures should be taken to prevent inpatient suicides in hospitals admitting patients with physical illnesses. Hospitals should keep regular records about inpatients who attempt or commit suicide during their treatment in the hospital or during treatment breaks, because this would provide valuable data to examine and prevent cases of inpatient suicide.

Keywords : Keywords: General hospital, inpatient, suicide.
Bir üniversite hastanesinde yüksekten atlayarak tamamlanmış intihar: İki olgu
PDF
Makale No: 10   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Yatan hastalarda intihar diğer hastalar ve hastane personeli için yıkıcı olabilir. Araştırmalar, genel hastanelerde yatarak tedavi edilen intihar vakalarının psikiyatri hastanelerinde yatan intihar vakalarına oranla daha az dikkat çektiğini göstermektedir. Genel hastanelerde intihar vakaları ile ilgili çalışmalar genellikle olgu sunumları ya da vaka serileri şeklinde olup, olası intiharlar riski faktörleri bilinmemektedir. Genel hastanelerde yatan hastaların intiharları ile psikiyatri liniklerinde yatarak tedavi edilen intihar arasında birçok önemli farklılık olduğu bildirilmektedir. Bu raporda bir üniversite hastanesinde yatarak tedavi görürken bir yükseklikten atlayarak intihar eden iki olgu bildirilmektedir. Ciddi fiziksel hastalıklara sıklıkla intihar riskini artıran psikiyatrik bozukluklar eşlik ettiğinden, genel hastane yataklı servislerinde intiharları önlemeye yönelik önlemler alınmalıdır. Hastaneler, hastanede tedavi sırasında veya tedavi molalarında intihar girişiminde bulunan veya intihara teşebbüs eden yatan hastalar hakkında düzenli kayıt tutmalıdır; çünkü bu durum, yatarak tedavi edilen intihar vakalarını incelemek ve önlemek için değerli veriler sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler : Anahtar Kelimeler: Genel hastane, yataklı servis, yataklı serviste intihar, intihar.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.