Psychotic depression after obesity surgery and recovery with vitamin B12 replacement
Kubra Sozer, Yasemin Gorgulu, Mehmet Bulent Sonmez, Rugul Kose Cinar
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:65-68
PDF
Article No: 9   Article Type :  Case Report
While obesity surgery can improve obesity and its complications, it may decrease the absorption of some foods in the stomach. It is known that from the first day after gastric bypass operation, the blood level of B12 start to decrease. However, the change of B12 levels can be measurable after 6 months. B12 deficiency may cause several psychiatric and neurological disorders or aggravate psychiatric symptoms. In this case report, we present a patient who had been in remission before gastric surgery but developed major depression with psychotic features and to describe the course of treatment.

Keywords : Keywords: Gastric bypass, psychotic depression, vitamin B12 replacement.
Obezite cerrahisi sonrası alevlenen psikotik depresyonda B12 vitamini replasmani: Olgu sunumu
Makale No: 9   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Obezite cerrahisi, obezite ve komplikasyonlarında düzelmeye yol açmasına rağmen bazı besinlerin mideden emilimini etkileyebilir. Gastrik bypass sonrası ilk günden itibaren kan B12 vitamini düzeyinde düşüş olduğu ancak bunun 6. ayda ölçülebilir düzeye geldiği biliniyor. B12 vitamini eksikliği psikiyatrik ve nörolojik birçok hastalığa neden olabilir veya semptomları ağırlaştırabilir. Bu olgu sunumunda öncesinde remisyonda olan ve geçirdiği obezite cerrahisi sonrası ‘major depresyon psikotik özellikler gösteren’ hastanın sunulması ve tedavi sürecinin anlatılması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler : Anahtar Kelimeler: Gastrik baypas, psikotik özellikli depresyon, B12 vitamini replasmanı.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.