Even if its name changes, tobacco is tobacco: smokeless tobacco
Hilal Uygur
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:78-79
PDF
Article No: 12   Article Type :  Letter To The Editor
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.