Neutropenia related to sertraline treatment: a case report
Rukiye Ay
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2018;31:316-319
PDF
Article No: 12   Article Type :  Case Report
Sertraline is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) with antidepressant and anxiolytic properties. Hematological adverse effects related to sertraline are rare. Drug-induced neutropenia is a rare but fatal condition. Patients may present with non-specific symptoms like fever, shivering, sore throat, or muscle and joint pain. Even though the condition is hard to diagnose, an early detection is essential. In this article, we present a male patient with neutropenia related to sertraline treatment.
Keywords : Antidepressant, neutropenia, obsessive compulsive disorder, sertraline
Sertralin kullanımıyla ilişkili nötropeni: Bir olgu sunumu
Makale No: 12   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Sertralin, antidepresan ve anksiyolitik özellikleri olan seçici serotonin gerialım inhibitörü (SSGI) grubundan bir antidepresandır. Sertraline bağlı hematolojik yan etkiler nadirdir. İlaca bağlı nötropeni gelişimi nadir ancak ölümcül bir tablodur. Hastalar ateş, titreme, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı gibi nonspesifik semptomlarla başvurabilir. Tanı koymak zor olsa da zamanında tanınması çok önemlidir. Bu yazıda sertralin kullanımı sonucu nötropeni gelişen erkek hasta sunulmuştur.
Anahtar kelimeler : Antidepresan, nötropeni, obsesif kompulsif bozukluk, sertralin
REFERENCES
1.Suen CF, Boyapati R, Simpson I, Dev A. Acute liver injury secondary to sertraline. BMJ Case Rep 2013; doi:10.1136/bcr-2013-201022.

2.Tarhan N. Sertraline: a new class antidepressant. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 1992; 2:22-38. (Turkish)

3.Gonderen HS, Kapucu S. Evaluation criterion in neutropenic patient and nursing care. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal 2009; 69-75. (Turkish)

4.Curtis BR. Non-chemotherapy drug-induced neutropenia: key points to manage the challenges. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2017; 2017:187-193.

5.Khan AY, Golewale MH, Kahn DA. A Case of chronic drug-induced neutropenia. J Psychiatr Pract 2008; 14:246-250.

6.Bavle A. Fluoxetine-induced neutropenia. Indian J Psychiatry 2012; 54:388-389.

7.Moselhy HF, Conlon W. Neutropenia associated with paroxetine. Ir J Psychol Med 1999; 16:75-76.

8.Trescoli-Serrano C, Smith NK. Sertraline-induced agranulocytosis. Postgrad Med J 1996; 72:446.

9.Gunes D. Knowledge of the elderly on drug use and evaluation of the factors effective on their knowledge. Postgraduate Thesis, Ataturk University, Erzurum, 2014. (Turkish)

10.Ozcanli T, Unsalver B, Ozdemir S, Ozmen M. Sertraline- and mirtazapine-induced severe neutropenia. Am J Psychiatry 2005; 162:1386.

11.Erdogan S. Hematological side effects of atypical antipsychotic drugs. Current Approaches in Psychiatry 2009; 1:255-279. (Turkish)

12.Curtis BR. Drug-induced immune neutropenia/agranulocytosis. Immunohematology 2014; 30:95-101.

13.Pick AM, Nystrom KK. Nonchemotherapy drug-induced neutropenia and agranulocytosis: could medications be the culprit? J Pharm Pract 2014; 27:447-452.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.