Severe pseudocholinesterase deficiency and ECT: a case report
Eren Yildizhan, Nesrin Buket Tomruk, Hafize Miray Aytac, Hakan Yildirim, Ozge Canbek
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2018;31:312-315
PDF
Article No: 11   Article Type :  Case Report
Pseudocholinesterase (PCE) deficiency is an inherited condition in which recovery from anesthetic agents like succinylcholine and mivacurium is slow and complicated by prolonged paralysis of respiratory muscles in susceptible patients. We present a very rare case of a 29-year-old woman with a 15-year history of schizophrenia with pseudocholinesterase deficiency that we encountered in our practice. Since the measurement of PCE levels of all patients eligible for ECT is part of our pre-ECT assessment procedure, we could detect the deficiency before the ECT procedure. We performed modified ECT with propofol and rocuronium instead of succinylcholine as usual. Sugammadex was used for speeding up the recovery. Response to treatment as measured by the Positive and Negative Symptom Scale was good and we completed 9 ECT sessions without complication. We suggest further investigation of this topic because screening for PCE levels in pre-ECT assessment may reduce complications of modified ECT with anesthesia.
Keywords : Electroconvulsive therapy, mivacurium, pseudocholinesterase deficiency, schizophrenia, succinylcholine, sugammadex
Şiddetli pseudokolinesteraz eksikliği ve EKT: Bir olgu sunumu
Makale No: 11   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Pseudokolinesteraz eksikliği, eksikliğin görüldüğü hastalarda, suksinilkolin ve mivakuryum gibi anestezi ajanlardan uyanmanın yavaş olduğu ve solunum kaslarının paralizinde uzamaya neden olabilen kalıtımsal bir durumdur. Klinik uygulamamız sırasında karşılaştığımız nadir bir olgu sunmaktayız: 15 yıllık şizofreni öyküsü bulunan ve pseudokolinesteraz eksikliği olduğunu saptadığımız 29 yaşında bir kadın hasta. PCE seviyelerinin tespiti EKT adayı bütün hastalarımızda yaptığımız rutin bir işlem olduğundan, eksikliği EKT uygulamasına başlamadan tespit edebildik. Modifiye EKT’yi suksinik kolin yerine propofol ve rokuronyum ile uyguladık. Uyanmayı hızlandırmak için sugammadex kulanıldı. Pozitif ve Negatif Belirti Ölçeği ile kaydedilen tedaviye yanıt olumluydu ve 9 EKT seansını komplikasyonsuz olarak tamamladık. EKT öncesi tetkiklerin içine pseudokolinesteraz düzeyinin konulmasının, araştırılması gereken bir konu olduğunu ileri sürmekteyiz çünkü bu yöntem anestezili modifiye EKT komplikasyonlarını azaltabilir.
Anahtar kelimeler : Elektrokonvulziv tedavi, mivakuryum, pseudokolinesteraz eksikliği, şizofreni, suksinilkolin, sugamadeks
REFERENCES
1.Soliday FK, Conley YP, Henker R. Pseudocholinesterase deficiency: a comprehensive review of genetic, acquired, and drug influences. AANA J 2010; 78:313-320.

2.Williams J, Rosenquist P, Arias L, McCall WV. Pseudocholinesterase deficiency and electroconvulsive therapy. J ECT 2007; 23:198-200.

3.Churchill-Davidson HC. Suxamethonium (succinylcholine) chloride and muscle pains. Br Med J 1954; 1:74-75.

4.Saricicek V, Gul R, Dogan M, Koruk S, Goksu S. Use of rocuronium-sugammadex in patient who prolonged apnea due to pseudocholinesterase deficiency during ECT. Journal of Turgut Ozal Medical Center 2013; 20:364-366. (Turkish)

5.Allen TK, Habib AS, Dear GL, White W, Lubarsky DA, Gan TJ. How much are patients willing to pay to avoid postoperative muscle pain associated with succinylcholine? J Clin Anesth 2007; 19:601-608.

6.Canbek O, Menges OO, Atagun MI, Kutlar MT, Kurt E. Report on 3 years’ experience in electroconvulsive therapy in Bakirkoy Research and Training Hospital for psychiatric and neurological diseases: 2008-2010. J ECT 2013; 29:51-57.

7.Saatcioglu O, Tomruk NB. Practice of electroconvulsive therapy at the research and training hospital in Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008; 43:673-677.

8.Yildiz A, Gokmen N, Turgut K, Yucel G, Tunca Z. Place of electroconvulsive therapy among the somatic treatments in a university clinic psychiatric inpatients. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2003; 13:65-71. (Turkish)

9.Zeren T, Tamam L, Evlice YE. Electroconvulsive therapy: assessment of practice of 12 years’ period. New Symposium 2003; 41:54-63. (Turkish)

10.Yildizhan E, Turkcan A, Inan S, Erenkus Z, Yalcin O, Erdogan A. First episode psychosis: relationship of symptoms, initial treatment and clinical response. Turk Psikiyatri Derg 2015; 26:77-86.

11.Canbek O, Ipekcioglu D, Menges OO, Atagun MI, Karamustafalioglu N, Cetinkaya OZ, Ilnem MC. Comparison of propofol, etomidate, and thiopental in anesthesia for electroconvulsive therapy: a randomized, double-blind clinical trial. J ECT 2015; 31:91-97.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.